මේ දවස්වල වැඩනැද්ද කොරියන් රජයෙන් පඩිය ගන්න පුලුවන් මෙන්න ක්‍රමේ

මේ දවස්වල වැඩනැද්ද කොරියන් රජයෙන් පඩිය ගන්න පුලුවන් මෙන්න ක්‍රමේ

ශ්‍රිලාංකිකයන්ට සුභ ආරංචියක් 

දැනට සේවය කරන කර්මාන්තශාලාවේ වැඩනොමැතිනිසා ඔබ ලබන මාසික වැටුපෙන් 70%ක මුදලක් රජයෙන් ලබාගත හැකිය.ඔබ කලයුත්තේ තමන්සේවය කරන ආයතනය මගින් අයදුම්කිරිම පමනි.
1)ඔබ විසින් මාසික වැටුප ලබනවිට고용보험 රක්ෂනයට සුලුමුදලක් කැපෙනු ඇත.
2) ඔබ කර්මාන්තශාලාවේ මාසයක්ම වැඩනැතුව සිටිය යුතුයි.එම කාලසිමාවට මාසික වැටුපෙන් 70%ක් කර්මාන්තශාලාව මගින් අයදුම්කර තමන්ගේ බැංකුපොතට ලබාගත හැකිය.
3)තමන්ගේ සේවා ස්ථානයට දැනුම්දිමක් කර කම්කරු කාර්යාලටය ගොස් අයදුම්කිරිමෙන් ලබාගත හැකිය.
4) 고용보험 රක්ෂනයට අයදුම් නොකල අයට මෙය ඉල්ලුම්කල නොහැකිය.

පුෂ්ප ප්‍රෙමලාල් මහතාගෙ පිටුවෙන්..

No comments:

Post a Comment

student visa in south korea ⁣කොරියාවේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය part 01

  කොරියාවේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ඔයාලා  බලනවා ඇති,හිතනවත් ඇයි මේ තරම් දිගට ගොඩක් දෙවල් හෙමින් කියන්නෙ කියලා.. ඇත්තටම කොරියාවේ student visa...

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න