ජීවිතෙ ගොඩයන්නනම් දුක්විදින්න බලාගෙන එන්න ඕන. වසර 8කට පසු කොරියාවට සමුදුන් සොයුරියකගෙ අත්දැකීම්

video


 

No comments:

Post a Comment

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න