මුහුදු මහා විහාරය නාවික හමුදාවේ ආරක්ෂාව යටතට ගැනේ


මුහුදු මහා විහාරය නාවික හමුදාවේ ආරක්ෂාව යටතට ගැනේ

නොයෙක් අවස්ථාවල මුහුදු මහා විහාරය අන්තවාදී ආක්‍රමණයට හසුවන බව සමාජ මාධ්‍ය සහ සියළුම මාධ්‍ය ඔස්සෙ  නොයෙක් අවස්ථාවල වාර්තා වුනා.. පසුගිය කාලයෙදීත් මෙය දිගින් දිගටම වාර්තා වීම නිසා ජනාධිපතිතුමාගෙ අවධානයට ලක්වීමෙන් පසු ඊයෙ දින 2020 - 05 14  දින ආරක්ෂක ලේකම් තුමා නීරීක්ෂණයට 
ලක්කර මේ තීරණය ගෙන තිබෙනවා..

ඒ අනුව අද සිට නාවික හමුදා අනුකණ්ඩයක් මුහුදු මහා විහාරස්ථානයේ ආරක්ෂාවට යොදවන බවත් නැති වී ගිය ඉඩම් ප්‍රමාණය නැවත ගැසට් කර මුහුදු මහා විහාරස්ථානයට ලබා දීමට කටයුතු කරන බවට මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා..

No comments:

Post a Comment

student visa in south korea ⁣කොරියාවේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය part 01

  කොරියාවේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ඔයාලා  බලනවා ඇති,හිතනවත් ඇයි මේ තරම් දිගට ගොඩක් දෙවල් හෙමින් කියන්නෙ කියලා.. ඇත්තටම කොරියාවේ student visa...

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න