අද දකුණු කොරියාවේ ළමා දිනයයි

කොරියානු ළමා දිනය අදට යෙදී ඇතදරුවන් තුළ  අභිමානය පිළිබඳ හැගීමක් ඇති කිරීමේ මාර්ගයක් ලෙස 1923දී කොරියානු ළමා  කෘති ලේඛක Pang Chong Hwang විසින් ආරම්භකරන ලදි. මුලින් මෙම දිනය Boy’s Day ලෙස හැදින්වූ අතර, 1975 පසු ළමා දිනය ලෙස නම්කර, ජාතික නිවාඩු දිනයක් බවට පත්කරන ලදි.

 මෙදින විශේෂ අංගයක් වන්නේ දරුවන් උදෙසා සංවිධානය කරන ටයිකොන්ඩෝ සංදර්ශනයි.  ටයිකොන්ඩෝ යනු වසර දෙදහසකට පෙර කොරියාවේදී ආරම්භවූ ආත්මාරක්ෂක සටන් කලාවකි. දරුවන් තුල ශාරීරක හා මානසික විනය ඇති කිරීමට ටයිකොන්ඩෝ සටන් කලාව භාවිතකරයි

බොහෝ කොරියානු දෙමාපියන් තම අවිවේකී ජීවිතය තුළ හෙට දිනයේ සිය දුවාදරුවන් වෙනුවෙන් කැපකරණු දැකිය හැකිය.

No comments:

Post a Comment

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න