උතුරු කොරියාව හා දකුණු කොරියාව අතර වෙඩි හුවමාරුවක්

උතුරු දකුණු කොරියානු දේශ සීමාවේ වෙඩි හුවමාරුවක්..


2020.05.03 වන ඉරු දින උදෑසන 7.41 ට පමණ උතුරු කොරියාව හා දකුණු කොරියානු බෝඩරය තුළ වෙඩි හුවමාරුවක් ඇති වී තිබේ..
  ප්‍රථමයෙන්ම වෙඩි තැනීම සිදුකර ඇත්තේ උතුරු කොරියාවෙනි..ඒ  අනුව දකුණු කොරියාවෙන් ද ඒ මොහොතේ ප්‍රතිප්‍රහාර වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇත..මෙම කදවුරු දෙක අතර 1.5km ක පමණ දුරකින් සමන්විතය.. 

 කිසිවෙකු මෙයින් තුවාල ලබා නොමැති අතර මෙසේ වෙඩි ප්‍රහාරයටහේතුව තවම පැහැදිලි නැත..

මෙසේ වෙඩිහුවමාරුවක් ඇතිව ඇත්තේ වසරගණනාවකින් පසුව වන අතර මෙවැනිතත්වයන් යලි ඇති නොවේවායැයි ප්‍රාර්ථනා කරමු


1 comment:

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න