දකුණු කොරියාවේ කෑම සමග මත්පැන් නිවසටම ලබාදීමට නීති ලිහිල් වේ

දකුණු කොරියාවේ කෑම සමග මත්පැන් නිවසටම ලබාදීමට නීති ලිහිල් වේ 

කොරියාවේ මත්පැන් පානය ලංකාවේ මෙන් සීමාවක් සහිත වී නැත.තැබැරුම් සීමාවීම් නැත.සාමාන්‍ය සිල්ලර කඩයක් ලෙස සැලකෙන සහ ආපනශාලා ලෙස සැලකෙන තැන්වල පවා කොරියාවේ මත්පැන් අලෙවිය සිදුවේ..

එවගේම සාමාන්‍ය හොටෙල් වල පාවා මත්පැන් පානය සිදුවේ.එමනිසා ජනතාව රැස්වීම දුරස්ථභාවයද අඩුවේ.. එවගෙ කොරියානුවො කෑම බහුලව⁣ශයෙන් ගෙවල් වලටම ගෙන්වා ගැනීම සිදු කරත් මත්පැන් මිලදී ගැනීමට නිතරම අලෙවිසැල් වලටද යාමු සිදුවේ

මේ සියල්ලම සැලකිල්ලට ගෙන ජුලි මාසයේ තමන්ට අවශ්‍ය ආහාර සමග මත්පැන් (සෝජු)බියර් වර්ග නිවසටම ලබාදීමට නීති ලිහිල් කරන  කොරියානු පුවත් වාර්තා කරයි..
එ පිලිබදව පලවු විඩියෝව පහතින්  අදාල ප්‍රවෘත්තිය සහිත විඩියෝව මෙතනින්
                

No comments:

Post a Comment

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න