දකුණු කොරියාවේන් අනුරාධපුර රෝහලට තවත් වෛද්‍ය ආධාරයක්

දකුණු කොරියාවේන් අනුරාධපුර රෝහලට තවත වෛද්‍ය ආධාරයක් 

උපන් බිමට සවියක් අවසන් අදියර 
අනුරාධපුර මහ රෝහලේදී                              
දකුණු කොරියාවේ පිංවත් ඔබ සැම කෙරෝනා වෛරසය ජයගන්නට මාතෘ භුමියේ ඔබේ නෑසියන් වෙත පිරිනමන ලද ආධාර මුදලින් සිදුකරන අවසන් වැඩසටහන

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර ගැනීමට නොහැකිව සිටින අහිංසක ගැමි ජනතාව වෙනුවෙන් එම රෝහලේ හෘද ඒකකයේ හදවත් රෝගීන්ගේ දත්ත තැන්පත් කිරීමේ පද්ධතිය සැකසීම වෙනුවෙන්  උපකරණ පරිත්‍යාග සිදුකෙරේ. 

කොරියා ශ්‍රී ලංකා මහාවිහාර පදනම


  එම අවස්ථාවට  කොරියාවේ සේවය කල  සම්පත්  ජේ සුබසිංහ මිතුරාගේ facebook  විඩියෝව මෙතනින් බලන්න
            

No comments:

Post a Comment

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න