ඉතිහාසයේ ප්‍රථවවරට කිසිම ආචාර උත්සව නොමැතිව ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුව අමතයි

ඉතිහාසයේ ප්‍රථවවරට කිසිම ආචාර උත්සව නොමැතිව ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුව අමතයි

                               

මේවන විට අද දින 8 වන පාර්ලිමේන්තුව රැස්වේ.. නව ජනාධිපති ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පත්වී පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය කල් දැමීමෙන් අනතුරුව අද දින 2020.01.03  වන දින පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ විය. මෙතෙකල් කල් ජනාධිපතිවරයෙක් පත්වී පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රථම වතාවට පැමිනිමේදී සහ ප්‍රථම කතාවට පෙර ඉතා උත්සවාකාරයෙන් සහ යුදහමුදා වෙඩිමුර ආචාර මැද උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වේ...
එහෙත් මේ සියල්ල නවතා දමමින් අලුත් දැක්මක් රටට ඉදිරිපත් කරමින් අද දින ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පක්ෂ මහතා ඉතා චාම් ලෙස පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර ඇත.. මෙවැනි ආරම්භයක් රටටද පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රීවරුන්ටද මහත් ආදර්ශයක් වනු ඇත..
අද දින ජනාධිපතිවරයාගෙ පාර්ලිමේන්තු කතාව මෙතනින් බලන්න

No comments:

Post a Comment

student visa in south korea ⁣කොරියාවේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය part 01

  කොරියාවේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ඔයාලා  බලනවා ඇති,හිතනවත් ඇයි මේ තරම් දිගට ගොඩක් දෙවල් හෙමින් කියන්නෙ කියලා.. ඇත්තටම කොරියාවේ student visa...

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න