ඇත්තටම මානසික ලෙඩෙක් මේක අහද්දිනම් අප්පිරියයි

ඇත්තටම මානසික ලෙඩෙක් මේක අහද්දිනම් අප්පිරියයි 


                                  
                                  

No comments:

Post a Comment

music video නැතුව 1 million views කලාව ⁣වෙනස් කල කොරියාවේ නිහඩ කවියා

මියැදිච්ච පෙම නමින් වලලාපු හීනයක්... කියාපන් මගෙ මැණික මේ ඉන්නෙ නුඹමදැයි... මිලිය⁣නෙ views ගන්න music video  එකක් කරන්නම ඕනද.. ම...

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න