විදෙස්ගත ඔයාලා දියුණු වෙන්නනම් මේ දේවල් කරන්නම එපා

පිටරට ඇවිත් දුක්විදලා නැවතත් ලංකාවට ගිහින් පරන තත්ත්වේටම වැටෙන්නෙ නැතුව ජීවත් වෙන්න මේ කතාව අහන්නසම්පූර්ණ විඩියෝ කොටස් පහතින් බලන්නNo comments:

Post a Comment

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න