විදෙස්ගත ඔයාලා දියුණු වෙන්නනම් මේ දේවල් කරන්නම එපා

පිටරට ඇවිත් දුක්විදලා නැවතත් ලංකාවට ගිහින් පරන තත්ත්වේටම වැටෙන්නෙ නැතුව ජීවත් වෙන්න මේ කතාව අහන්නසම්පූර්ණ විඩියෝ කොටස් පහතින් බලන්නNo comments:

Post a Comment

student visa in south korea ⁣කොරියාවේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය part 01

  කොරියාවේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ඔයාලා  බලනවා ඇති,හිතනවත් ඇයි මේ තරම් දිගට ගොඩක් දෙවල් හෙමින් කියන්නෙ කියලා.. ඇත්තටම කොරියාවේ student visa...

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න