විදෙස්ගත ඔයාලා දියුණු වෙන්නනම් මේ දේවල් කරන්නම එපා

පිටරට ඇවිත් දුක්විදලා නැවතත් ලංකාවට ගිහින් පරන තත්ත්වේටම වැටෙන්නෙ නැතුව ජීවත් වෙන්න මේ කතාව අහන්නසම්පූර්ණ විඩියෝ කොටස් පහතින් බලන්නNo comments:

Post a Comment

කොරියාවේ ලක්ෂ ගනන්වලට අලෙවි වල මැටි භාණ්ඩ

කාර්මික රටක් වූවත් මැටි කර්මාන්තයට වඩාත් වටිනාකමක් ලබාදී ඇති කොරියාව.. අප කල විඩියෝව පහතින්                           ...

කොරියාවේ හැමදෙයක් ගැනම කරන විඩියෝ බලන්න මෙතනින් අපෙ youtube චැනල් එකට සෙට්වෙන්න